MEIST

Muhe Mesi lugu

Muhe Mesi põhisüüdlane on Mart, kes leidis tee mesinduseni juba 12-aastasena. Hobitegevus on tänaseks päevaks jõudnud aga sinnamaani, kus Muhe Mesi on üks Eesti suurimaid meetootjaid. Kui tootmine juba piisavalt suur, siis järgmise sammuna tundus igati loogiline hakata mett müüma ka ühes igati muhedas purgis, et ikka eestimaine mesi jõuaks iga eestlase kööki.

Igal aastal alates märtsist kuni septembrini jälgime me suure huvi ja rõõmuga, kuidas meie miljon meepilooti lendavad õielt õiele, et korjata nektarit. Me oleme veendunud, et hea toit tuleb puhtast loodusest ning Muhe Mesi on Eesti loodusandide magusaim toodang. Meie muhedad tarud asuvad suures osas Pandivere kõrgustikul, kus mesilinnud korjavad nektarit peamiselt metsvaarika ja põdrakanepi pealt.

Mesilased vajavad mesinikke. Selleks, et meie toidulaud ja loodus püsiks võimalikult mitmekülgne, vajame meie mesilasi. Seega üritame me oma mesilasi hoida rõõmsameelsete ja tervetena, et nad saaksid teha oma tööd võimalikult hästi!

Saa osa meie tegemistest ja pakkumistest, liitu kirjalistiga:

  Vaata Mardi lugu videost

  MUHE MESI

  “Ihumesiniku” usaldusväärsusega mesi Eesti loodusest. Muhe Mesi missioon on muuta kohalik ja usaldusväärne toode kõigile kättesaadavaks.

  Maitseb hästi.

  Pakub nauditavaid hetki.

  Aitab püsida tervena.

  Jälgi meie uudiseid siit!

  Meie edasimüüjad on kaupluseketid ja nende e-poed

  Teeme arendusprojekte

  Lühikese tarneahela projekt

  Projekti eesmärk on kohalike meetootjate konkurentsivõime suurendamine meetoodete müügil lõpptarbijale. Projekti tegevuste kaasabil saavutatud toote allika ja tootmisviisi läbipaistvus tavalise kaupluse anonüümse toote asemel tagab tarbijale kaubamärgi usaldusväärsuse, jutustab tootega seotud loo ning lisab nii tootele väärtust tarneahelas tootjast tarbijani. Kohalike meetootjate koostöös kohaliku mee täiendav väärindamine, tarbijale kohaliku toote garantii senisest suurem teadvustamine kindlustab toidu tootmise ja turustamise tarneahela parema toimimise, tagab tarbijale lisaväärtuse ja meetootjatele tegevuse jätkusuutlikkuse.

  Projekti lõpuks on tarbija varustatud kättesaadava infoga nende meetoodete tootja, tootmisviisi ja sisu kohta, mistõttu tarbija usaldus jaekaubanduskettidest ostetava mee sisu ja kvaliteedi vastu on kasvanud, suurendades nii kohalike meetootjate turujõudu jaekaubandussektoris.

  Projekti rahastatakse lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetusest.

  Taruvaigu kasutusvõimaluste uuring

  Taruvaik on multikomponentne materjal, mida mesilased valmistavad nende elukoha ümbruse taimedelt kogutud bioloogilisest materjalist. Propolise koostis sõltub selle tõttu oluliselt taimedest, mis mesilaste korjepiirkonnas kasvavad. Eestis pole põhjalikke taruvaigu uuringuid tehtud ja seetõttu on taruvaigu kasutuspotentsiaali hindamiseks võimalik uurida meie taruvaigu omadusi ning võrrelda seda taruvaikude koostisega, mille kohta on olemas biokatsetuste tulemused. Samuti uuritakse taruvaigu analüüsi võimalike ekspressmeetodite rakendatavust esmaseks kvaliteedi kontrolliks.

  Uuringut toetatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 6000 euro ulatuses. Taruvaigu kasutamisvõimaluste uuringu tellija on Iktos OÜ ning läbiviija Tartu Ülikool. Projekti kestvus on aprill 2021-jaanuar 2022.a.

  DNA-põhise meetodi arendus mee koostise ja päritolu tuvastamiseks

  Projekti põhieesmärk on töötada välja uudsed DNA sekveneerimise põhised meetodid mee koostise ja päritolu määramiseks. Loodava uue meetodiga on võimalik tuvastada, millistelt taimedelt mesi pärineb, missuguste teiste organismide (nt putukate) DNA jälgi mesi sisaldab, milline on mee geograafiline päritolu ja kas tegemist on siirupi baasil toodetud või ehtsa mesilaste poolt toodetud meega. Samuti analüüsitakse projekti käigus Eesti turul müüdavate mete koostist, päritolu ja ehtsust.

  Projekti toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ raames. Mee DNA analüüsi projekti elluviijaks Eestis on Muhe Mesi OÜ koos teaduspartneri Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on juuli 2020-märts 2023.a.

  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

  Iktos OÜ on saanud toetust põllumajandustoodete tootmise arendamise alaste tegevuste elluviimiseks, mee hoiustamiseks sobivate nõude ning automaatse doseerimismasina soetamiseks.

  Investeering aitab ettevõttel laiendada sortimenti konkurentsivõimelisemaks ning parandada majanduslikku toimimist.